Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tiền thân là Nhà máy nước Huế được thành lập vào năm 1909. Quy mô ban đầu của hệ thống cấp nước do Nhà máy nước Huế quản lý bao gồm: Trạm bơm cấp I Vạn Niên nằm ở tả ngạn thượng nguồn sông Hương; bể chứa, lắng, lọc đặt ở đồi Quảng Tế. Công suất thiết kế đạt 2.500m3/ngđ; với tổng chiều dài đường ống mạng phân phối từ D50 - D400 khoảng 15km, trong đó có 1,7km ống D400, chủ yếu cung cấp nước các công sở, người Pháp và một số công chức người Việt Nam và các gia đình giàu có lúc bấy giờ.

Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) là đơn vị xuất sắc trong 19 doanh nghiệp trên toàn quốc đi đầu áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, có kết quả kinh doanh nổi bật được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng- Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020.

 

Tập trung thực hiện “3 mục tiêu đột phá” và “5 giải pháp trọng tâm” nhằm hướng đến ứng dụng công nghệ hiện đại, quản lý tiên tiến; xây dựng đội ngũ nhân sự ngang tầm, làm việc năng suất, tốc độ; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát triển nhanh và bền vững, bắt kịp với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 và các đơn vị cấp nước tiên tiến trên thế giới.

Ban lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế