Công ty Cổ phần Thiết bị và Tự động An Phát

Công ty Cổ phần Thiết bị và Tự động An Phát

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Cung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực thang máy, điện công nghiệp và dân dụng,...
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Trải qua 15 năm phát triển và trưởng thành, Anphat.,jsc đã liên tục khẳng định được vị thế và uy tín trên thương trường và ngày càng phát triển. Trong thời gian đó, An phát đã chứng minh và trở thành một trong những Công ty tin cậy, cung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực thang máy, điện công nghiệp và dân dụng, điện lạnh, xử lý nước, thiết bị văn phòng, thiết bị hội nghị, hội thảo, thiết bị âm thanh, hệ thống kiểm tra, giám sát và an ninh bảo vệ cho hệ thống khách hàng lớn như Tỉnh Ủy, Ủy Ban Tỉnh, Ủy Ban Thành phố, Huyện Ủy, UBND Các Huyện, Sở Tài chính, Sở Công an, Sở Xây Dựng, Sở Nông nghiệp, Kho bạc tỉnh, EVN, Viễn thông, Bệnh viện, Trường Đại học Hồng Đức, CĐ Thể thao, Ngân hàng CSXH Thanh Hóa, Ngân Hàng ngoại thương, Nông nghiệp...An phát cùng nhau phát triển các lĩnh vực như: Cung cấp lắp đặt thang máy, điều hoà, máy phát điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị văn phòng, hội nghị, hội thảo, thiết bị âm thanh chiếu sáng, hệ thống thiết bị và giải pháp về kiểm tra, giám sát, an ninh bảo vệ… Các thành viên của Anphat.,jsc hoạt động theo từng chuyên ngành, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và vốn. Đây cũng chính là một trong những điểm mạnh của Anphat.,jsc.
  • Công ty Cổ phần Thiết bị và Tự động An Phát đã dành Giải Thưởng Chất lượng Quốc Gia [2020]. Việc đạt giải thưởng đã khẳng định cho những nỗ lực thành công của ANPHAT.,JSC trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia và Quốc tế góp phần quan trọng nâng tầm vị thế của ANPHAT.,JSC, bởi thông qua giải thưởng, ANPHAT.,JSC có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm. Đây được coi là bệ phóng cho Công ty trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

"Tôn trọng nhân bản và những giá trị vĩnh cửu. Niềm tin vào những giá trị đó xác định phương thức của mỗi thành viên trong mọi hoàn cảnh khác nhau".

Công ty Cổ phần Thiết bị và Tự động An Phát