Hợp tác xã Chế biến Chè Phìn Hồ

Hợp tác xã Chế biến Chè Phìn Hồ

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất chè
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Năm 2008, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, bà con Dao đỏ ở đây đã cùng nhau thành lập Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ để chế biến chè đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2010, HTX đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cụm từ “Fin Hò Trà”, từ đó HTX đã xây dựng thành công thương hiệu, hình ảnh người Dao đỏ chân chất, kiên trì gắn với sản phẩm tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Vì thế, không chỉ những người yêu Chè/Trà ở Việt Nam mà rất nhiều người yêu Chè/Trà trên thế giới đều đã biết đến các sản phẩm của HTX với hình ảnh người Dao đỏ và địa danh Fin Hò gắn với cây chè.
  • HTX Chế biến Chè Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, vinh dự là 1 trong 55 doanh nghiệp, HTX được Thủ tướng Chính phủ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020.
  • Việc đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020 sẽ là cơ hội cho HTX chế biến chè Phìn Hồ được học hỏi, cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý của mình thông qua việc áp dụng thực hành sản xuất, kinh doanh tốt nhất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong bước đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.