Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng có hai doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG), đó là Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và Công ty Xăng dầu Khu vực V-TNHH Một thành viên. Căn cứ quy định đánh giá GTCLQG do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của thành phố Đà Nẵng đã đề xuất để Sở Khoa học và Công nghệ trình Hội đồng quốc gia thẩm định, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2021.

Ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2022 vừa qua, Đoàn đánh giá thẩm định của Hội đồng quốc gia đã tiến hành đánh giá, thẩm định đối cả 02 doanh nghiệp nêu trên của thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thẩm định thực tế, các thành viên Hội đồng quốc gia đánh giá cao những kết quả mà Công ty Xăng dầu Khu vực V-TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hoàng Linh-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL,  Phó Chủ tịch Hội đồng GTCLQG năm 2021 phát biểu khai mạc tại buổi đánh giá thẩm định Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC

Ông Trương Hồng Dương- Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen Thưởng, Bộ KH&CN, Ủy viên Hội đồng GTCLQG năm 2021 phát biểu khai mạc tại buổi đánh giá thẩm định Công ty Xăng dầu Khu vực V- TNHHMTV

 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, cả hai doanh nghiệp đã chú trọng, đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật; đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chế độ chính sách và phúc lợi đối với người lao động; thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đồng thời, được các cơ quan, ban ngành của Trung ương và địa phương ghi nhận, khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên kết thúc năm 2021, cả hai doanh nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch sản suất, kinh doanh, ổn định việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp lớn cho ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 

Kết quả thẩm định thực tế này là cơ sở quan trọng để Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất lên Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho doanh nghiệp.

 

(Bài và ảnh, Trương Công Tuyến- Phòng QLTCĐLCL-Sở KH&CN TP Đà Nẵng)