Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2023 họp phiên lần thứ 2

Ngày 08/3/2024, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ), Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2023 đã tiến hành Phiên họp lần thứ hai, Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Chủ tịch Hội đồng GTCLQG năm 2023 chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp còn có Ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng GTCLQG năm 2023 và các Thành viên Hội đồng, cùng đại diện các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thứ trưởng Lê Xuân Định, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia GTCLQG 2023 chủ trì phiên họp

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, qua gần 30 năm triển khai hoạt động GTCLQG , đến nay đã có 2.079 lượt tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG, trong đó có 302 lượt doanh nghiệp đạt Giải Vàng, 1.750 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, 129 lượt doanh nghiệp vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 52 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2023 có 54 tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự và đủ điều kiện tham gia GTCLQG từ 26 Hội đồng sơ tuyển (HĐST), trong đó có 04 hồ sơ của các tổ chức/doanh nghiệp thuộc HĐST Bộ KH&CN và 50 hồ sơ của tổ chức/doanh nghiệp thuộc 25 HĐST tỉnh, thành phố đề xuất Hội đồng Quốc gia xem xét đề nghị trao GTCLQG năm 2023.

Trong Phiên họp lần thứ nhất, Hội đồng Quốc gia GTCLQG năm 2023 đã thống nhất về nguyên tắc với kết quả xem xét, thẩm định của Cơ quan Thường trực GTCLQG về các tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2023; thống nhất danh sách tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG được thẩm định tại chỗ.

Đại diện Cơ quan thường trực GTCLQG Báo cáo

Tại Phiên họp lần này, Hội đồng đã nghe Cơ quan Thường trực Báo cáo kết quả xem xét, thẩm định doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2023, danh sách đề xuất các tổ chức/doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG năm 2023, Kế hoạch hoạt động GTCLQG trong thời gian tới.

Các thành viên Hội đồng cũng đã cho ý kiến về danh sách được đề xuất cũng như công tác triển khai hoạt động GTCLQG trong thời gian tới, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động GTCLQG hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thứ trưởng Lê Xuân Định (Chủ tịch Hội đồng) đề nghị Cơ quan Thường trực tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ các tổ chức/doanh nghiệp tham dự; lập danh sách đề nghị trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG năm 2023; tiếp tục theo dõi việc tuân thủ các quy định của Nhà nước liên quan đến Bảo hiểm xã hội, công tác bảo vệ môi trường, nghĩa vụ thuế… Đồng thời, giao Cơ quan thường trực GTCLQG thực hiện lấy ý kiến hiệp y của UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị chức năng có liên quan; hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2023.

 

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia