Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 họp phiên lần 2.

Sáng ngày 23/6/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học & Công nghệ, Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 đã tổ chức phiên họp lần thứ hai. Ông Lê Xuân Định (Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp).
Tại phiên họp lần này, Hội đồng đã nghe Cơ quan Thường trực Báo cáo kết quả xem xét, thẩm định doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022, danh sách đề xuất các tổ chức/doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia, GTCLQG năm 2022 và Kế hoạch hoạt động GTCLQG trong thời gian tới.
Theo đó, năm 2022 đã có 85 doanh nghiệp từ 40 Hội đồng sơ tuyển đề xuất Hội đồng Quốc gia trao GTCLQG. Tại phiên họp lần thứ nhất, Hội đồng Quốc gia đã thống nhất về nguyên tắc với kết quả xem xét, thẩm định của Cơ quan Thường trực về các doanh nghiệp tham dự GTCL:QG năm 2022, thống nhất danh sách các doanh nghiệp cần tiến hành thẩm định tại chỗ.

Ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ trì phiên họp


Từ ngày 24/3/2023 đến ngày 10/6/2023, Cơ quan Thường trực GTCLQG đã tiến hành rà soát hồ sơ các tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022, yêu cầu các tổ chức/doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện các thông tin, bằng chứng có liên quan.
Trong tháng 4/2023, Cơ quan Thường trực GTCLQG cũng đã tổ chức các đoàn công tác xem xét, thẩm định tại chỗ 23/27 tổ chức/doanh nghiệp được HĐQG thống nhất xem xét tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tại 17 tỉnh/thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, thay mặt Cơ quan Thường trực Báo cáo kết quả hoạt động
 

Theo đánh giá chung, trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang có nguy cơ suy thoái, đơn hàng bị cắt giảm, thiếu vốn … các tổ chức/doanh nghiệp được thẩm định đều chủ động thực hiện nhiều giải pháp thích ứng, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,… duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức/doanh nghiệp đã giữ vững được mức tăng trưởng và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, chất lượng sản phẩm được nâng cao, duy trì quan hệ tốt với khách hàng và người cung ứng, tạo sự phát triển bền vững cho tổ chức/doanh nghiệp.

Sau khi nghe đại diện cơ quan Thường trực Báo cáo, các thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận một cách sôi nổi, trao đổi thẳng thắn, đồng thời cho ý kiến về từng doanh nghiệp được đề xuất trao giải Vàng CLQG năm 2022. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đóng góp tích cực, nhằm đa dạng hóa và đổi mới hoạt động GTCLQG thời gian tới.
Trên cơ sở Báo cáo của Cơ quan Thường trực và kết quả thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã thống nhất: Thông qua danh sách các doanh nghiệp đề xuất với Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ trao GTCLQG năm 2022; Đề nghị Cơ quan Thường trực tiếp tục rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp tham dự và tổ chức lấy ý kiến hiệp y của UBND tỉnh/thành phố, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các bước tiếp theo.