Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Bộ Khoa học và Công nghệ họp phiên thứ 2 năm 2022

Ngày 13/12/2022 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên Họp lần thứ 2, ông Nguyễn Hoàng Linh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, Chủ tịch Hội đồng) chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về việc xem xét, rà soát, cập nhật thông tin liên quan đến các Doanh nghiệp được đề xuất trao GTCLQG năm 2022 tại Hội đồng sơ tuyển Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, năm 2022 có 05 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Hội đồng sơ tuyển Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, chỉ có 2/5 Doanh nghiệp có đủ điều kiện được xem xét và đề nghị thẩm định tại chỗ. Thực hiện kết luận tại phiên họp ngày 9/11/2022, cơ quan Thường trực đã lập đoàn công tác và tiến hành đánh giá tại chỗ đối với các Doanh nghiệp được đề nghị, kết quả thẩm định được lập thành báo cáo trình Hội đồng xem xét.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến về việc xem xét, lựa chọn những Doanh nghiệp xứng đáng để đề xuất lên hội đồng Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trao tặng GTCLQG năm 2022.

Hội đồng đã đi đến thống nhất đề xuất trao giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 02 Doanh nghiệp (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ bưu chính Viễn Thông), đồng thời đề nghị cơ quan Thường trực tiến hành các thủ tục tiếp theo về hồ sơ theo đúng quy định để trình Hội đồng Quốc gia xem xét và quyết định.

(Văn phòng GTCLQG)