Hội nghị Chất lượng quốc tế APQO lần thứ 27

Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) là tổ chức khoa học và kỹ thuật phi lợi nhuận, phi chính trị, tập hợp các tổ chức chất lượng hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Hội nghị Chất lượng APQO là sự kiện chính được APQO tổ chức hàng năm. Năm 2022, Hội nghị Chất lượng APQO lần thứ 27 do Hiệp hội Chất lượng Sri Lanka (SLAQ) (thành viên của APQO) đăng cai tổ chức.

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Hội nghị Chất lượng Quốc tế của APQO lần thứ 27 sẽ được APQO và SLAQ tổ chức trực tuyến giống như Hội nghị Chất lượng Quốc tế năm 2021.

Chủ đề Hội nghị:

Cải tiến Chất lượng và sự chuyển đổi cho một khởi đầu mới của thế giới - Renewed quality and transformation for a world with a fresh start!

Chương trình Hội nghị bao gồm phần 5 nội dung chính. Ngoài Nội dung tổng quan theo Chủ đề chính là 4 nội dung về áp dụng chất lượng một cách chi tiết. Thời gian của các bài thuyết trình khoảng 20-30 phút.

Nội dung:

1. Cải tiến Chất lượng và Sự chuyển đổi cho một khởi đầu mới của thế giới

2. Đổi mới các mối quan hệ: Lãnh đạo và nhân viên; Tập trung vào khách hàng/các mối quan hệ; Quản lý nhà cung cấp; Văn hóa lấy chất lượng làm trung tâm; Quản lý sự thay đổi.

3. Đổi mới quá trình: Duy trì tính cập nhật của quy trình; tích hợp đổi mới và công nghệ mới (tinh gọn, chất lượng, 4.0,..)

4. Đạt được sự xuất sắc thông qua chuyển đổi: duy trì sự xuất sắc của tổ chức thông qua chuyển đổi, thực hiện.

5. Chất lượng: Các nguyên tắc cơ bản để chuyển đổi: đội ngũ, công cụ, chi phí chất lượng,…

6. Thuyết trình về các Giải thưởng của APQO – GPEA, AIIA, AIBP, AIC, ACE,…

Các tổ chức/doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ với Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia để được cung cấp thông tin chi tiết về hội nghị.