Kế hoạch đào tạo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức khoá đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG tại Hà Nội, Bình Định, Tp. Hồ Chi Minh. Học viên tham dự sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của Mô hình Giải thưởng Malcolm Baldrige (Hoa Kỳ) – Mô hình hiện được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng làm mô hình GTCLQG tại quốc gia mình. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ, được lựa chọn vào danh sách chuyên gia đánh giá GTCLQG, được mời tham dự các đoàn đánh giá, thẩm định của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG các tỉnh/thành phố, Hội đồng Quốc gia GTCLQG.

 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những doanh nghiệp áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư¬ơng (Asia Pacific Quality Organisation - APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Malcolm Baldrige (Hoa Kỳ).

GTCLQG không chỉ là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở tầm quốc gia, mà còn là công cụ tự đánh giá, giúp các doanh nghiệp hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ bằng việc tiếp cận chất lượng theo một hệ thống các giá trị cốt lõi: Tầm nhìn của lãnh đạo; Định hướng vào khách hàng; Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân; Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan; Sự linh hoạt, nhạy bén; Chú trọng vào tương lai; Quản lý để đổi mới; Quản lý dựa trên sự kiện; Trách nhiệm xã hội; Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị; Mục đích quản lý theo hệ thống.

Nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động GTCLQG, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức khoá đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG tại Hà Nội, Bình Định, Tp. Hồ Chi Minh. Học viên tham dự sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của Mô hình Giải thưởng Malcolm Baldrige (Hoa Kỳ) – Mô hình hiện được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng làm mô hình GTCLQG tại quốc gia mình. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ, được lựa chọn vào danh sách chuyên gia đánh giá GTCLQG, được mời tham dự các đoàn đánh giá, thẩm định của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG các tỉnh/thành phố, Hội đồng Quốc gia GTCLQG….

Tại TP Hồ Chí Minh: từ 03-05/3/2021 (03 ngày)

Tại Bình Định: 08-10/3/2021 (03 ngày)

Tại Hà Nội: 15-17/3/2021 (03 ngày)

 

Học viên tham dự đăng ký theo Phiếu đăng ký tham dự và gửi email về Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

(Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024. 37912619 / 0982.320.889 (Chị Vũ Thị Dịu)

Email: giaithuong@vsqi.gov.vn, vudiu2110@gmail.com