THÔNG BÁO VỀ KHÓA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2024

Khoá tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia đánh giá, thành viên Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) của các tỉnh/thành phố, và các tổ chức, cá nhân quan tâm. Học viên tham dự sẽ được trang bị các kiến thức về: GTCLQG và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á–Thái Bình Dương; Nội dung và cách thức phản hồi các câu hỏi của của Bộ tiêu chí GTCLQG; Cách thức triển khai đánh giá tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận.
Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 22 đến 24/5/2024 (03 ngày) 
Địa điểm: Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Mẫu đơn đăng ký tham dự: https://giaithuong.gov.vn/tai-lieu.html