Phiên lần thứ nhất, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Sáng ngày 18/10/2023 tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023 đã tổ chức Phiên họp lần thứ Nhất, ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe Cơ quan Thường trực Báo cáo công tác triển khai hoạt động GTCLQG và Báo cáo tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 tại Hội đồng sơ tuyển Bộ KH&CN.
Sau khi nghe đại diện cơ quan Thường trực báo cáo, các thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận, cho ý kiến về từng doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 tại Hội đồng sơ tuyển Bộ KH&CN. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đóng góp nhằm đẩy mạnh hoạt động GTCLQG thời gian tới.
Trên cơ sở Báo cáo của Cơ quan Thường trực và kết quả thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã thông qua kết quả hồ sơ và kế hoạch đánh giá tại chỗ của các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tham dự tại Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Bộ KH&CN năm 2023.


 

(Văn phòng GTCLQG)