Thông báo về Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Tháng 6/2022)

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những doanh nghiệp áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dư­ơng (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (Asia Pacific Quality Organisation - APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Malcolm Baldrige (Hoa Kỳ).

Nhằm xây dựng đội ngũ tư vấn xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG và chuyên gia đánh giá GTCLQG, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Học viên tham dự sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của GTCLQG theo phiên bản mới nhất, cách thức xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG, cách thức triển khai đánh giá tổ chức/doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Chuyên gia đánh giá GTCLQG, được lựa chọn vào danh sách chuyên gia đánh giá GTCLQG, được mời tham dự các đoàn đánh giá, thẩm định của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG các tỉnh/thành phố, Hội đồng Quốc gia GTCLQG

- Thời gian: Từ ngày 01-03/6/2022 (03 ngày)

- Địa điểm: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Chương trình Khóa đào tạo: Xem tại Phụ lục kèm theo

- Học phí: 5.000.000/học viên (Tiền mặt hoặc chuyển khoản)

(Đã bao gồm tài liệu, thù lao giảng viên, Teabreak giữa giờ, chứng chỉ, liên hoan, thuế VAT,…)

Học viên tham dự đăng ký theo Phiếu đăng ký tham dự và gửi email về địa chỉ sau trước ngày 15/5/2022.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

(Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37912619 / 0982.320.889 (Chị Dịu)

Email: giaithuong@vsqi.gov.vn,  vudiu2110@gmail.com

 

Ngày thứ 1: 

- Giới thiệu các mô hình Giải thưởng Chất lượng trên thế giới

- Giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) của Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Chấu Á – Thái Bình Dương

-  Hướng dẫn tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương

- Diễn giải các tiêu chí của GTCLQG

Ngày thứ 2:

Hướng dẫn viết báo cáo tham dự GTCLQG

Ngày thứ 3:

- Hướng dẫn đánh giá GTCLQG

- Kiểm tra

- Tham quan doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia/ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tiêu biểu

 

-----------------------------------------

Link tải file tài liệu:

Thông báo

Phiếu đăng ký

Form đăng ký