Thông báo về Khóa đào tạo nghiệp vụ về GTCLQG tháng 5/2023 tại TP Hà Nội

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động GTCLQG năm 2023, từ ngày 17-18/5/2023 tại Nhà khách La Thành (TP Hà Nội), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ về GTCLQG cho các Hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và doanh nghiệp quan tâm. 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem trong file đính kèm.