Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) họp Đại hội đồng năm 2022

Ngày 30/10/2022, Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng thông qua hình thức online, cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên APQO.

Nội dung chính của cuộc họp lần này bao gồm:

- Các nội dung công việc của APQO trong năm 2022;

- Kế hoạch làm việc và kế hoạch ngân sách của APQO năm 2023;

- Các hoạt động cụ thể của các nước thành viên APQO;

- Bầu Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2024 của APQO;

- Thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hoạt động của APQO.

Các thành viên APQO đã thống nhất, từ năm 2023 việc đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) sẽ được bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 03 hàng năm.

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương được thiết lập tháng 7/1999 theo sáng kiến của Tiến sỹ Harrington - Nguyên Chủ tịch sáng lập của APQO. GPEA là giải thưởng chính thức duy nhất được công nhận quốc tế về mặt chất lượng; sự xuất sắc về hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; khẳng định cách tiếp cận mới về nguyên tắc trong quản lý tổ chức/doanh nghiệp. Giải thưởng GPEA do Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức hàng năm. Đã có hơn 50 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt GPEA từ trước đến nay.

Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các tổ chức chất lượng hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cơ quan điều hành của APQO bao gồm đại diện của các nước: Australia, Saudi Arabia, Canada, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Nepal, Nga, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanca, Thái Lan, Hoa Kỳ, UAE và Việt Nam.

 

Đại diện của Việt Nam tham dự phiên họp

 

(Văn phòng GTCLQG)