Video

Video

Các video, hình ảnh về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tin Vinh danh 116 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019 - 2020

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019 - 2020

Công bố doanh nghiệp TP.HCM đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia 2017

Giải thưởng chất lượng quốc gia 2014 truyền hình TTXVN 1